Autor: Urszula Ćwiklińska
Postępy:
100%
 

Witamy w panelu kursu wirtualnego!

Zarządzanie projektami budowlanymi


Metody szkoleniowe:

 • Warsztat, połączony z krótkimi wykładami, będzie poprowadzony na platformie Zoom. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie).
 • Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach
  z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

Program warsztatu:

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Definicje – zarządzania projektami, Building Information Modelling (BIM)
 • Role: Kierownik Projektu, Kierownik Budowy, BIM Manager i BIM Koordynator i pozostałe role w projekcie
 • Cykl życia projektu/ grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide
 • Wprowadzenie do zarządzania projektem zgodnie z podejściem Agile
 • BIM jako przykład podejścia Agile w budownictwie.

 2. Procesy rozpoczęcia

 • Dokument rozpoczynający projekt – Karta Projektu
 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie – identyfikacja, ocena, współpraca

3. Procesy planowania

 • Zbieranie wymagań/ Tworzenie epik i historyjek
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Harmonogram projektu / Priorytetyzacja Rejestru
 • Szacowanie kosztów w projekcie / Przygotowanie budżetu
 • Planowanie wymagań BIM dla organizacji i projektu budowlanego
 • Dokumenty BIM: Plan Wdrożenia BIM dla projektu, Stopień zaawansowania modelu (LoD)
 • Podział modelu BIM
 • Planowanie jakości / Stworzenie definicji „wykonany”
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja – Plan Komunikacji / Tablica zadań / Common Data Environment (CDE)
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie

4. Procesy Realizacji i Kontroli

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, Wykresy spalania (Taskboards, Burnup/Burndown charts)
 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Kontrola kosztów
 • Zarządzanie jakością w projekcie/ Walidacja zgodnie z definicją “wykonane”
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadań (Taskboards)
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami

5. Procesy zamykania projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zbieranie doświadczeń – “lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

6.Wdrożenie BIM

 • Przebieg implementacji BIM
 • Typy organizacji, a wdrożenie BIM
 • Podstawowe typy oprogramowania BIM

7. Podsumowanie warsztatu

Cele warsztatu:

 • Zapoznanie się uczestników z procesami zarządzania projektami budowlanymi w oparciu o standardy PMBOK® Guide oraz Agile (Scrum)
 • Zrozumienie procesu BIM z perspektywy zarządzania projektami budowlanymi
 • Zrozumienie roli Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, BIM managera i BIM Koordynatora oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera
 • Zapoznanie się uczestników z podstawami implementacji BIM z perspektywy projektu budowlanego i metod pracy organizacji.

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • Zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Kierownika Projektu i Kierownika Budowy
 • Określić jakie korzyści z użycia metodologii BIM można uzyskać z perspektywy inwestora, projektanta i wykonawcy
 • Określić optymalny zakres implementacji BIM w zależności od rodzaju organizacji i projektu budowlanego
 • Ocenić kompletność Dokumentacji BIM stworzonej wewnątrz organizacji lub dostarczonej z zewnątrz.

Za udział w warsztacie posiadacze certyfikatu Project Management Institute otrzymają 14 PDUs (Professional Development Units). Jako Authorized Training Partner posiadamy upoważnienie do przyznawania punktów uczestnikom naszych szkoleń.

PMBOK  jest zarejestrowanym znakiem towarowym Project Management Institute, Inc.


INNOWACJA TO NIE TYLKO NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA. TO ZMIANA MYŚLENIA LUDZI. – MARCIN ŚWIERZ DZIELI SIĘ SWOIM DOŚWIADCZENIEM Z IMPLEMENTACJI BIM NA BUDOWIE.

BIM

Zarządzanie projektami budowlanymi


Coraz większa rzesza inżynierów i kierowników jest świadoma, iż zarówno kompetencje techniczne jak i menedżerskie są niezbędne do prowadzenia projektów budowlanych. Samorozwój i dalsze kształcenie w zakresie zarządzania projektami budowlanymi daje również korzyści w postaci optymalizacji i innowacyjności procesów przekładających się na poprawę realizacji prac budowlanych, co skutkuje lepszym wynikiem finansowym.

Building Information Modeling (BIM) stał się standardem w realizacji projektów budowlanych. Sprawdził się na wielu mega projektach i jest doceniany zarówno przez inwestorów, projektantów, jak i wykonawców. W czasie warsztatów zostanie omówiony BIM jako integralna część procesu zarządzania projektem budowlanym, potrzebna dokumentacja BIM oraz proces implementacji w organizacji i projekcie.

Tematem przewodnim warsztatu będzie przygotowany wcześniej scenariusz projektowy opisujący prawdziwy projekt budowlany. Pracując w grupach uczestnicy rozpoczną i zaplanują projekt. Uczestnicy przetestują w praktyce narzędzia i techniki zarządzania projektami, a po szkoleniu otrzymają wzorce i narzędzia w formie elektronicznej do bezpośredniego zastosowania lub modyfikacji do swoich potrzeb.

Cele warsztatu:

 • Zapoznanie się uczestników z procesami zarządzania projektami budowlanymi w oparciu o standardy PMBOK® Guide oraz Agile (Scrum)
 • Zrozumienie procesu BIM z perspektywy zarządzania projektami budowlanymi
 • Zrozumienie roli Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, BIM managera i BIM Koordynatora oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera
 • Zapoznanie się uczestników z podstawami implementacji BIM z perspektywy projektu budowlanego i metod pracy organizacji.

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • Zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Kierownika Projektu i Kierownika Budowy
 • Określić jakie korzyści z użycia metodologii BIM można uzyskać z perspektywy inwestora, projektanta i wykonawcy
 • Określić optymalny zakres implementacji BIM w zależności od rodzaju organizacji i projektu budowlanego
 • Ocenić kompletność Dokumentacji BIM stworzonej wewnątrz organizacji lub dostarczonej z zewnątrz.

Metody szkoleniowe:

 • Najbliższa edycja warsztatu odbędzie się 22-23 września 2022 w godzinach 9:00 – 16:30.
 • Warsztat, połączony z krótkimi wykładami, będzie poprowadzony na platformie Zoom. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie).
 • Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach
  z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

Program warsztatu:

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Definicje – zarządzania projektami, Building Information Modelling (BIM)
 • Role: Kierownik Projektu, Kierownik Budowy, BIM Manager i BIM Koordynator i pozostałe role w projekcie
 • Cykl życia projektu/ grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide
 • Wprowadzenie do zarządzania projektem zgodnie z podejściem Agile
 • BIM jako przykład podejścia Agile w budownictwie.

 2. Procesy rozpoczęcia

 • Dokument rozpoczynający projekt – Karta Projektu
 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie – identyfikacja, ocena, współpraca

3. Procesy planowania

 • Zbieranie wymagań/ Tworzenie epik i historyjek
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Harmonogram projektu / Priorytetyzacja Rejestru
 • Szacowanie kosztów w projekcie / Przygotowanie budżetu
 • Planowanie wymagań BIM dla organizacji i projektu budowlanego
 • Dokumenty BIM: Plan Wdrożenia BIM dla projektu, Stopień zaawansowania modelu (LoD)
 • Podział modelu BIM
 • Planowanie jakości / Stworzenie definicji „wykonany”
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja – Plan Komunikacji / Tablica zadań / Common Data Environment (CDE)
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie

4. Procesy Realizacji i Kontroli

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, Wykresy spalania (Taskboards, Burnup/Burndown charts)
 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Kontrola kosztów
 • Zarządzanie jakością w projekcie/ Walidacja zgodnie z definicją “wykonane”
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadań (Taskboards)
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami

5. Procesy zamykania projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zbieranie doświadczeń – “lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

6.Wdrożenie BIM

 • Przebieg implementacji BIM
 • Typy organizacji, a wdrożenie BIM
 • Podstawowe typy oprogramowania BIM

7. Podsumowanie warsztatu


Za udział w warsztacie posiadacze certyfikatu Project Management Institute otrzymają 14 PDUs (Professional Development Units). Jako Authorized Training Partner posiadamy upoważnienie do przyznawania punktów uczestnikom naszych szkoleń.

PMBOK  jest zarejestrowanym znakiem towarowym Project Management Institute, Inc.


INNOWACJA TO NIE TYLKO NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA. TO ZMIANA MYŚLENIA LUDZI. – MARCIN ŚWIERZ DZIELI SIĘ SWOIM DOŚWIADCZENIEM Z IMPLEMENTACJI BIM NA BUDOWIE.

BIM

Treść, którą próbujesz wyświetlić, jest niedostępna. Dostęp tylko dla kupujących: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BUDOWLANYMI W PRAKTYCE Z ELEMENTAMI BIM.

Interesuje Cię zarządzanie projektami? Marzysz o rozwoju w roli kierownika projektu, Project Managera? Chcesz uszeregować i rozszerzyć wiedzę oraz słownictwo, które już posiadasz? Ten warsztat został przygotowany specjalnie dla ciebie. Będziesz praktykować zarządzanie na realnym projekcie w grupie ludzi o różnym doświadczeniu.

Adresaci warsztatu Zarządzanie projektami w praktyce

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektu, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych.

Dyrektorom i kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnym za wdrożenie zarządzania projektami udział w szkoleniu pomoże dokonać wyboru odpowiedniego podejścia oraz odpowiednich narzędzi i technik.

Korzyści po warsztacie

Po ukończeniu warsztatu będziesz potrafił:

 • zidentyfikować i opisać ryzyka oraz zrozumieć problemy związane z tym etapem;
 • oszacować ryzyka: określić ich skalę oraz zrozumieć wpływ;
 • przygotować realistyczne odpowiedzi na ryzyko;
 • korzystać z narzędzi efektywnego zarządzania ryzykiem;
 • wdrożyć koncepcję i proces zarządzania ryzykiem w organizacji.

Forma warsztatu

Warsztat odbywa się całkowicie zdalnie. Do zajęć i wspólnej pracy korzystamy z platformy Zoom, komunikatora Slack, narzędzia Miro i in. Wszystkie fazy projektu omawiane są na prawdziwym realnym projekcie, dzięki czemu będziesz mógł prześledzić cały cykl życia projektu.

Program i harmonogram najbliższego kursu znajdziesz na stronie.

Professional Development Units

Jeśli już posiadasz certyfikat PMP (Project Management Professional), za udział w warsztacie otrzymasz 12 PDUs (Professional Development Units). Jeśli jeszcze nie posiadasz tego certyfikatu, możesz przygotować się do egzaminu razem z nami w ramach warsztatu PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course. 

Powiązane produkty

PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course

12 spotkań przygotowujących do prestiżowego egzaminu PMP (Project Management Professional). Nasze doświadczenie i udostępniane materiały zapewniają 100% zdawalności za pierwszym podejściem. Zapewnimy, aby nie zabrakło ci wiedzy również z obszarów Agile i Scrum.
Program i harmonogram warsztatu.

Agile in Practice

Praktyczny warsztat przygotowujący uczestników do pracy w zespołach zwinnych, a w szczególności w zespołach scrumowych. Dodatkowo szkolenie przygotowuje uczestników do międzynarodowych egzaminów Professional Scrum Master I (PSM-I) oraz Professional Scrum Product Owner I.
Program i harmonogram warsztatu

Marzysz o rozwoju w roli Project Managera? A może jesteś kierownikiem projektu i chcesz uszeregować i rozszerzyć wiedzę oraz słownictwo, które już posiadasz? Ten warsztat został przygotowany specjalnie dla ciebie. Będziesz praktykować zarządzanie na rzeczywistym projekcie, który wybierzesz razem z pozostałymi kursantami. Dodatkowo będziesz wymieniać pomysły i poglądy z ludźmi o różnym doświadczeniu.

Adresaci warsztatu

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla początkujących jak i doświadczonych kierowników projektu, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wszystkich, którzy pracują w zespołach projektowych. Dyrektorom i kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnym za wdrożenie zarządzania projektami udział w szkoleniu pomoże dokonać wyboru odpowiedniego podejścia oraz odpowiednich narzędzi i technik.

Forma szkolenia

Warsztat odbywa się całkowicie zdalnie. Do zajęć i wspólnej pracy korzystamy z platformy Zoom, komunikatora Slack, narzędzia Miro i in. Wszystkie fazy projektu omawiane są na prawdziwym realnym projekcie, dzięki czemu będziesz mógł prześledzić cały cykl życia projektu.

Program i harmonogram najbliższego kursu znajdziesz na stronie.

Professional Development Units

Jeśli już posiadasz certyfikat PMP (Project Management Professional), za udział w warsztacie otrzymasz16 PDUs (Professional Development Units). Jeśli jeszcze nie posiadasz tego certyfikatu, możesz przygotować się do egzaminu razem z nami w ramach warsztatu PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course

Powiązane produkty

PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course

12 spotkań przygotowujących do prestiżowego egzaminu PMP (Project Management Professional). Nasze doświadczenie i udostępniane materiały zapewniają 100% zdawalności za pierwszym podejściem. Zapewnimy, aby nie zabrakło ci wiedzy również z obszarów Agile i Scrum.
Program i harmonogram warsztatu.

Agile in Practice

Praktyczny warsztat przygotowujący uczestników do pracy w zespołach zwinnych, a w szczególności w zespołach scrumowych. Dodatkowo szkolenie przygotowuje uczestników do międzynarodowych egzaminów Professional Scrum Master I (PSM-I) oraz Professional Scrum Product Owner I.
Program i harmonogram warsztatu

Treść, którą próbujesz wyświetlić, jest niedostępna. Dostęp tylko dla kupujących: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE.

Agile Leadership Navigator – Kompas Lidera

Czy wiesz, że według badania Gallupa tylko 15% pracowników w Europie jest zaangażowanych?

Motywowanie i budowanie zaangażowania, odporność psychiczna i odwaga menedżerska to trzy najważniejsze priorytety rozwojowe dla kadry menedżerskiej w nowej rzeczywistości*

KOMPAS LIDERA to interaktywny skrypt dla LIDERA, który chciałby rozwinąć swoje umiejętności współtworzenia kultury i relacji w świecie VUCA.

200 stron, ponad 40 ćwiczeń oraz 100+ linków i rekomendacji, które poprowadzą cię przez zagadnienia, w przystępny sposób wyjaśniając teorię oraz przytaczając najnowsze badania naukowe.  Nauczysz się motywować i angażować współpracowników, aby osiągać nadzwyczajne wyniki. Staniesz się pewny swojej drogi i ze spokojem rozwiążesz problemy zespołu.

KROK 1: Kim jestem? Samoświadomość

W pierwszym kroku poznasz siebie oraz wyznaczysz kierunek rozwoju

 • dowiesz się skąd czerpać informacje o sobie oraz dlaczego warto i jak zaplanować autorefleksję;
 • poznasz swoje wartości, talenty i styl myślenia;
 • dowiesz się jaki masz naturalny styl rozwiązywania konfliktów oraz co cię motywuje i jak wzmacniać motywację wewnętrzną u siebie i innych.

KROK 2: Gdzie jestem? Rozpoznaj otoczenie

W drugim kroku znajdziesz odpowiedź na pytania co to jest i kiedy stosować Agile oraz jaka jest różnica między BYĆ i DZIAŁAĆ Agile

 • rozpoznasz też w jakim stopniu organizacja, w której pracujesz, spełnia kryteria zwinności;
 • dowiesz się, co kryje się pod akronimem VUCA;
 • poznasz poziomy świadomości i nauczysz się z nich korzystać.

KROK 3: Dokąd zmierzam? Zwinne przywództwo

W trzecim kroku:

 • poznasz teorie przywództwa;
 • dowiesz się na czym polega przywództwo służebne;
 • odkryjesz sekret lidera, który poradzi sobie równie dobrze podczas sztormu jak i na spokojnych wodach;
 • dowiesz się, dlaczego warto i jak zostać autentycznym liderem.

KROK 4: Z kim podróżuję? Zwinny zespół

W kolejnym, czwartym kroku:

 • poznasz model budowania zespołu Drexlera-Sibbeta;
 • zgłębisz tajniki warunków, w których zespół rozkwita, a w konsekwencji dostarcza nadzwyczajne rezultaty;
 • otrzymasz też zestaw narzędzi, który pomoże ci stworzyć zespół sukcesu.

KROK 5: Jakie podejmę kroki? Plan działania

W piątym kroku zaplanujesz swoją podróż i wykonasz pierwszy krok

 • dowiesz się jak rozwijać odporność psychiczną;
 • poznasz narzędzia, które ułatwią zmianę azymutu, jeśli uznasz to za konieczne.

Ściągnij swój interaktywny Kompas Lidera. Pamiętaj, aby plik zapisać na komputerze i za każdym razem, kiedy uzupełnisz kolejne zadanie sprawdź, czy ponownie wszystko zapisałeś/zapisałaś.


DLA KOGO JEST TEN PODRĘCZNIK?

 • dla liderów i menedżerów, których organizacje są w trakcie zmiany organizacyjnej lub planują taką zmianę
 • dla Agile Coachów, Scrum Masterów, Product Ownerów, Project i Program Managerów, Interim Managerów
 •  dla zainteresowanych rozwojem w obszarze zwinnego i turkusowego przywództwa.

CO ZAWIERA INTERAKTYWNY PODRĘCZNIK?

 • ponad 200 stron koncepcji i modeli zgodnych z najnowszymi trendami;
 • ponad 40 ćwiczeń;
 • poszerzające temat treści – tytuły książek, linki do filmów i podcastów.

* Badanie Talent Development Institute i Adventure for Thought, 2020


KOMPAS LIDERA PRZYGOTOWAŁY:

Małgorzata Kusyk

Pasjonatka zarządzania projektami PMP®, AgilePM®, PSM® z ponad 20. letnim doświadczeniem w globalnych projektach i programach w różnych sektorach i branżach. Propagatorka idei zwinności i turkusu, wyróżniona tytułem „Strong Women in IT 2019” oraz „Strong Women in IT 2021” Global Edition – Raport Come Creations Group. Specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, łącząc w nich podejścia tradycyjne i zwinne. Właścicielka AgilePMO, koordynatorka merytoryczna Akademii Leona Koźmińskiego, mentorka, trenerka biznesu, wykładowczyni MBA, twórczyni innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami i przywództwa, w tym pierwszej Akademii Transition Managera oraz współtwórczyni Akademii Zwinnej Liderki oraz Akademii Zwinnego Przywództwa. To co ją wyróżnia to kreatywność i otwartość na eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiązania, które proponuje są unikatowe i dostosowane do potrzeb klienta. W wolnych chwilach rysuje i pisze oraz dzieli się swoimi doświadczeniami na konferencjach w Polsce i na świecie.

Barbara Mróz

Psycholożka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, entuzjastka zwinnego przywództwa z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w zwinnych zespołach oraz kilkunastoletnim w zarządzaniu projektami komunikacji marketingowej w branży teleinformatycznej. Wspiera w drodze do życia pełnego sensu i opartego o wartości i autentyczne relacje z innymi ludźmi. Towarzyszy w przechodzeniu przez zmiany, trudności czy wyzwania osobiste i zawodowe. Słucha i rozmawia z ludźmi, którzy mają potrzebę samopoznania, rozwoju czy poprawy jakości swojego życia.

Jest także współtwórczynią i prowadzi warsztaty w ramach Akademii Zwinnej Liderki i Akademii Zwinnego Przywództwa, innowacyjnych programów rozwojowych przeznaczonych dla osób, które chcą podążać w kierunku autentycznego i świadomego przywództwa.

Jest magistrem psychologii ze specjalizacją w psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT – Cognitive Behaviour Therapy). Zawód psychologa związany jest z ciągłym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji, dlatego bierze udział w licznych szkoleniach i warsztatach głównie w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT – Acceptance and Commitment Therapy). ACT należy do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych  i jest terapią o naukowo potwierdzonej skuteczności.

Czy wiesz, że według badania Gallupa tylko 15% pracowników w Europie jest zaangażowanych?

Motywowanie i budowanie zaangażowania, odporność psychiczna i odwaga menedżerska to trzy najważniejsze priorytety rozwojowe dla kadry menedżerskiej w nowej rzeczywistości*

KOMPAS LIDERA to interaktywny skrypt dla LIDERA. Podręcznik jest częścią kursu Agile Leadership Navigator, jednak został tak przygotowany, aby wspierać samodzielny rozwój każdego lidera, który chciałby rozwinąć swoje umiejętności współtworzenia kultury i relacji w świecie VUCA.

200 stron, 5 niezależnych części, ponad 40 ćwiczeń oraz 100+ linków i rekomendacji, które poprowadzą cię przez zagadnienia, w przystępny sposób wyjaśniając teorię oraz przytaczając najnowsze badania naukowe.  Nauczysz się motywować i angażować współpracowników, aby osiągać nadzwyczajne wyniki. Staniesz się pewny swojej drogi i ze spokojem rozwiążesz problemy zespołu.

KROK 1: Kim jestem? Samoświadomość

W pierwszym kroku poznasz siebie oraz wyznaczysz kierunek rozwoju

 • dowiesz się skąd czerpać informacje o sobie oraz dlaczego warto i jak zaplanować autorefleksję;
 • poznasz swoje wartości, talenty i styl myślenia;
 • dowiesz się jaki masz naturalny styl rozwiązywania konfliktów oraz co cię motywuje i jak wzmacniać motywację wewnętrzną u siebie i innych.

KROK 2: Gdzie jestem? Rozpoznaj otoczenie

W drugim kroku znajdziesz odpowiedź na pytania co to jest i kiedy stosować Agile oraz jaka jest różnica między BYĆ i DZIAŁAĆ Agile

 • rozpoznasz też w jakim stopniu organizacja, w której pracujesz, spełnia kryteria zwinności;
 • dowiesz się, co kryje się pod akronimem VUCA;
 • poznasz poziomy świadomości i nauczysz się z nich korzystać.

KROK 3: Dokąd zmierzam? Zwinne przywództwo

W trzecim kroku:

 • poznasz teorie przywództwa;
 • dowiesz się na czym polega przywództwo służebne;
 • odkryjesz sekret lidera, który poradzi sobie równie dobrze podczas sztormu jak i na spokojnych wodach;
 • dowiesz się, dlaczego warto i jak zostać autentycznym liderem.

KROK 4: Z kim podróżuję? Zwinny zespół

W kolejnym, czwartym kroku:

 • poznasz model budowania zespołu Drexlera-Sibbeta;
 • zgłębisz tajniki warunków, w których zespół rozkwita, a w konsekwencji dostarcza nadzwyczajne rezultaty;
 • otrzymasz też zestaw narzędzi, który pomoże ci stworzyć zespół sukcesu.

KROK 5: Jakie podejmę kroki? Plan działania

W piątym kroku zaplanujesz swoją podróż i wykonasz pierwszy krok

 • dowiesz się też jak rozwijać odporność psychiczną;
 • poznasz narzędzia, które ułatwią zmianę azymutu, jeśli uznasz to za konieczne.

DLA KOGO JEST TEN PODRĘCZNIK?

 • dla liderów i menedżerów, których organizacje są w trakcie zmiany organizacyjnej lub planują taką zmianę
 • dla Agile Coachów, Scrum Masterów, Product Ownerów, Project i Program Managerów, Interim Managerów
 •  dla zainteresowanych rozwojem w obszarze zwinnego i turkusowego przywództwa.

CO ZAWIERA SKRYPT?

 • ponad 200 stron koncepcji i modeli zgodnych z najnowszymi trendami;
 • ponad 40 ćwiczeń;
 • poszerzające temat treści – tytuły książek, linki do filmów i podcastów.

* Badanie Talent Development Institute i Adventure for Thought, 2020


KOMPAS LIDERA PRZYGOTOWAŁY:

Małgorzata Kusyk

 

Pasjonatka zarządzania projektami PMP®, AgilePM®, PSM® z ponad 20. letnim doświadczeniem w globalnych projektach i programach w różnych sektorach i branżach. Propagatorka idei zwinności i turkusu, wyróżniona tytułem „Strong Women in IT 2019” oraz „Strong Women in IT 2021” Global Edition – Raport Come Creations Group. Specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, łącząc w nich podejścia tradycyjne i zwinne. Właścicielka AgilePMO, koordynatorka merytoryczna Akademii Leona Koźmińskiego, mentorka, trenerka biznesu, wykładowczyni MBA, twórczyni innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami i przywództwa, w tym pierwszej Akademii Transition Managera oraz współtwórczyni Akademii Zwinnej Liderki oraz Akademii Zwinnego Przywództwa. To co ją wyróżnia to kreatywność i otwartość na eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiązania, które proponuje są unikatowe i dostosowane do potrzeb klienta. W wolnych chwilach rysuje i pisze oraz dzieli się swoimi doświadczeniami na konferencjach w Polsce i na świecie.

Barbara Mróz

 

Psycholożka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, entuzjastka zwinnego przywództwa z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w zwinnych zespołach oraz kilkunastoletnim w zarządzaniu projektami komunikacji marketingowej w branży teleinformatycznej. Wspiera w drodze do życia pełnego sensu i opartego o wartości i autentyczne relacje z innymi ludźmi. Towarzyszy w przechodzeniu przez zmiany, trudności czy wyzwania osobiste i zawodowe. Słucha i rozmawia z ludźmi, którzy mają potrzebę samopoznania, rozwoju czy poprawy jakości swojego życia.

Jest także współtwórczynią i prowadzi warsztaty w ramach Akademii Zwinnej Liderki i Akademii Zwinnego Przywództwa, innowacyjnych programów rozwojowych przeznaczonych dla osób, które chcą podążać w kierunku autentycznego i świadomego przywództwa.

Jest magistrem psychologii ze specjalizacją w psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT – Cognitive Behaviour Therapy). Zawód psychologa związany jest z ciągłym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji, dlatego bierze udział w licznych szkoleniach i warsztatach głównie w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT – Acceptance and Commitment Therapy). ACT należy do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych  i jest terapią o naukowo potwierdzonej skuteczności.

Treść, którą próbujesz wyświetlić, jest niedostępna. Dostęp tylko dla kupujących: KOMPAS LIDERA.

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚ Z NAMI I CHCESZ KONTYNUOWAĆ WŁASNY ROZWÓJ. 

Czy wiesz czego naprawdę chcesz w życiu? Co dla Ciebie ma sens? Co jest wartością w Twojej pracy? Co Ci przychodzi łatwo? Do czego masz dar?

Jeśli chcesz poszukać odpowiedzi na te pytania zapraszamy na indywidualne spotkania z psychologiem. Pokieruj swoją karierą zawodową świadomie, zgodnie z własnymi potrzebami i wartościami w oparciu o Twoje mocne strony.


SPOTKANIA SĄ IDEALNE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ:

 • osiągnąć sukces w życiu zawodowym;
 • lepiej i efektywniej wykorzystywać swój naturalny potencjał i umiejętności;
 • awansować, zmienić branżę;
 • znaleźć odpowiednią dla siebie drogę zawodową;
 • zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości.

CO ZYSKUJESZ?

 • wiedzę na temat swoich potrzeb;
 • możesz się przekonać, jakimi kierujesz się wartościami;
 • uświadomisz sobie swoje mocne strony;
 • inspirację do działania;
 • motywację do podjęcia nowych wyzwań zawodowych.

JAK WYGLĄDA KONSULTACJA ROZWOJOWA?

Przed spotkaniem dostaniesz do wypełnienia dwie krótkie ankiety. Konsultacja to 90-minutowe wirtualne spotkanie na Zoom, które  polega na identyfikacji Twoich wartości, mocnych stron i potrzeb w pracy. Otrzymasz także indywidualne rekomendacje dla Ciebie oraz dodatkowe zadania i lektury. Po konsultacji będziesz gotowy, aby zrobić pierwszy krok.


KONSULTACJĘ PROWADZI

Barbara Mróz

Psycholożka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, entuzjastka zwinnego przywództwa z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w zwinnych zespołach oraz kilkunastoletnim w zarządzaniu projektami komunikacji marketingowej w branży teleinformatycznej. Wspiera w drodze do życia pełnego sensu i opartego o wartości i autentyczne relacje z innymi ludźmi. Towarzyszy w przechodzeniu przez zmiany, trudności czy wyzwania osobiste i zawodowe. Słucha i rozmawia z ludźmi, którzy mają potrzebę samopoznania, rozwoju czy poprawy jakości swojego życia.

Jest także współtwórczynią i prowadzi warsztaty w ramach Akademii Zwinnej Liderki i Akademii Zwinnego Przywództwa, innowacyjnych programów rozwojowych przeznaczonych dla osób, które chcą podążać w kierunku autentycznego i świadomego przywództwa.

Jest magistrem psychologii ze specjalizacją w psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT – Cognitive Behaviour Therapy). Zawód psychologa związany jest z ciągłym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji, dlatego bierze udział w licznych szkoleniach i warsztatach głównie w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania (ACT – Acceptance and Commitment Therapy). ACT należy do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych  i jest terapią o naukowo potwierdzonej skuteczności.

© AGILE PMO, PMI Authorized Training Partner


Project Management Institute, PMI, PMBOK, PMP, CAPM, R.E.P., ATP, logo PMI Authorized Training Partner oraz PMI Poland Chapter są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.


Polityka prywatności | Regulamin