Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM

Szkolenie z trenerem online / stacjonarne | Dla średnio zaawansowanych | 2 spotkania | 14 godz. | Certyfikat Akademii | 14 PDUs | Prowadzą: Małgorzata Kusyk, Marcin Świerz | Program: Akademia Project Managera


Coraz większa rzesza inżynierów i kierowników jest świadoma, iż zarówno kompetencje techniczne jak i menedżerskie są niezbędne do prowadzenia projektów budowlanych. Samorozwój i dalsze kształcenie w zakresie zarządzania projektami budowlanymi daje również korzyści w postaci optymalizacji i innowacyjności procesów przekładających się na poprawę realizacji prac budowlanych, co skutkuje lepszym wynikiem finansowym.

Building Information Modeling (BIM) stał się standardem w realizacji projektów budowlanych. Sprawdził się na wielu mega projektach i jest doceniany zarówno przez inwestorów, projektantów, jak i wykonawców. W czasie warsztatów zostanie omówiony BIM jako integralna część procesu zarządzania projektem budowlanym, potrzebna dokumentacja BIM oraz proces implementacji w organizacji i projekcie.

Tematem przewodnim warsztatu będzie przygotowany wcześniej scenariusz projektowy opisujący prawdziwy projekt budowlany. Pracując w grupach uczestnicy rozpoczną i zaplanują projekt. Uczestnicy przetestują w praktyce narzędzia i techniki zarządzania projektami, a po szkoleniu otrzymają wzorce i narzędzia w formie elektronicznej do bezpośredniego zastosowania lub modyfikacji do swoich potrzeb.

Cele warsztatu:

 • Zapoznanie się uczestników z procesami zarządzania projektami budowlanymi w oparciu o standardy PMBOK® Guide oraz Agile (Scrum)
 • Zrozumienie procesu BIM z perspektywy zarządzania projektami budowlanymi
 • Zrozumienie roli Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, BIM managera i BIM Koordynatora oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera
 • Zapoznanie się uczestników z podstawami implementacji BIM z perspektywy projektu budowlanego i metod pracy organizacji.

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • Zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Kierownika Projektu i Kierownika Budowy
 • Określić jakie korzyści z użycia metodologii BIM można uzyskać z perspektywy inwestora, projektanta i wykonawcy
 • Określić optymalny zakres implementacji BIM w zależności od rodzaju organizacji i projektu budowlanego
 • Ocenić kompletność Dokumentacji BIM stworzonej wewnątrz organizacji lub dostarczonej z zewnątrz.

Metody szkoleniowe:

 • Warsztat, połączony z krótkimi wykładami, będzie poprowadzony na platformie Zoom. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie – refleksja – teoria – planowanie).
 • Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach
  z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

Program warsztatu:

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Definicje – zarządzania projektami, Building Information Modelling (BIM)
 • Role: Kierownik Projektu, Kierownik Budowy, BIM Manager i BIM Koordynator i pozostałe role w projekcie
 • Cykl życia projektu/ grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide
 • Wprowadzenie do zarządzania projektem zgodnie z podejściem Agile
 • BIM jako przykład podejścia Agile w budownictwie.

 2. Procesy rozpoczęcia

 • Dokument rozpoczynający projekt – Karta Projektu
 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie – identyfikacja, ocena, współpraca

3. Procesy planowania

 • Zbieranie wymagań/ Tworzenie epik i historyjek
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Harmonogram projektu / Priorytetyzacja Rejestru
 • Szacowanie kosztów w projekcie / Przygotowanie budżetu
 • Planowanie wymagań BIM dla organizacji i projektu budowlanego
 • Dokumenty BIM: Plan Wdrożenia BIM dla projektu, Stopień zaawansowania modelu (LoD)
 • Podział modelu BIM
 • Planowanie jakości / Stworzenie definicji „wykonany”
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja – Plan Komunikacji / Tablica zadań / Common Data Environment (CDE)
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie

4. Procesy Realizacji i Kontroli

 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, Wykresy spalania (Taskboards, Burnup/Burndown charts)
 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Kontrola kosztów
 • Zarządzanie jakością w projekcie/ Walidacja zgodnie z definicją “wykonane”
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadań (Taskboards)
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Zarządzanie zamówieniami: gromadzenie i wybór ofert, administrowanie kontraktami

5. Procesy zamykania projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zbieranie doświadczeń – “lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

6.Wdrożenie BIM

 • Przebieg implementacji BIM
 • Typy organizacji, a wdrożenie BIM
 • Podstawowe typy oprogramowania BIM

7. Podsumowanie warsztatu


 

Za udział w warsztacie posiadacze certyfikatu Project Management Institute otrzymają 14 PDUs (Professional Development Units). Jako Authorized Training Partner posiadamy upoważnienie do przyznawania punktów uczestnikom naszych szkoleń.

PMBOK  jest zarejestrowanym znakiem towarowym Project Management Institute, Inc.


INNOWACJA TO NIE TYLKO NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA. TO ZMIANA MYŚLENIA LUDZI. – MARCIN ŚWIERZ DZIELI SIĘ SWOIM DOŚWIADCZENIEM Z IMPLEMENTACJI BIM NA BUDOWIE.

BIM
Zamówienie

Kategorie:

2583.00

PLN

Zamów

© AGILE PMO, PMI Authorized Training Partner


Project Management Institute, PMI, PMBOK, PMP, CAPM, R.E.P., ATP, logo PMI Authorized Training Partner oraz PMI Poland Chapter są zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.


Polityka prywatności | Regulamin